Registeren Inloggen

Drinkwaterschaarste op komst: bespaar met deze tips op uw waterverbruik

De laatste tijd is er vaker gewaarschuwd voor drinkwaterschaarste in de toekomst. We zijn met steeds meer inwoners in Nederland en we gebruiken te veel water. Dat moet anders. Techniek Nederland is positief over de technische oplossingen.

Hoe ontstaat die drinkwaterschaarste?

Minister Harbers heeft onlangs het Nationaal Plan Waterbesparing aangekondigd. In 2035 moeten we terug van 125 liter water per dag per inwoner naar 100 liter. Die drinkwatertekorten worden namelijk veroorzaakt door verschillende dingen. De belangrijkste 3 zijn:

 • Klimaatverandering
 • Waterverontreiniging
 • Bevolkingsgroei

Hoe hoog is de nood? Is er al drinkwaterschaarste?

Nu al moeten we uitkijken dat we in Nederland in 2030 al niet met drinkwatertekorten komen te zitten. Dat zegt het RIVM in een recent gepubliceerd onderzoek. Om drinkwaterschaarste in de toekomst tegen te gaan, moeten we een watersysteem ontwikkelen dat zowel langere droogte als nattere perioden aankan.

Zo zullen we regenwater minder snel moeten afvoeren en grotere voorraden in de duinen en het IJsselmeer aan moeten leggen. Verder zullen mensen en bedrijven bewuster om moeten gaan met water, en dus zuiniger worden in waterverbruik. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar nieuwe locaties om water te winnen. Bestaande vergunningen worden als dat mogelijk is uitgebreid.

Actieplan Leveringszekerheid Drinkwater

Er gaan al stemmen op die spreken van een watertransitie die naast de klimaattransitie komt. De Unie van Waterschappen ziet water als een belangrijke grondstof. En die wordt dus steeds schaarser. Waterbesparing en hergebruik van gezuiverd water in de waterketen zijn de sleutelwoorden in hun aanbevelingen voor de toekomst. Dat betekent een andere zuinigere kijk op water.

Terwijl de beschikbaarheid van drinkwater afneemt, werkt de overheid aan een Actieplan Leveringszekerheid Drinkwater. Dat is om de waterbeschikbaarheid tot 2030 te kunnen garanderen. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit in april geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoeveel water moeten we gaan besparen?

Tot 2030 zitten we dus nog redelijk goed. En daarna? Vooral consumenten zullen moeten besparen op hun waterverbruik. Want huishoudens verbruiken bijna driekwart van het drinkwater in ons land. In 2035 moet het verbruik van 125 liter drinkwater per persoon per dag naar 100 liter. Dit staat in het Nationaal Plan Waterbesparing dat Harbers recent heeft aangekondigd.

Zo gebruiken Nederlandse huishoudens nu hun drinkwater:

 • Douchen: 41 procent
 • Doorspoelen van het toilet: 29 procent
 • Wasmachine: 12 procent

Hergebruik van water

Techniek Nederland spreekt bij het zuiniger omgaan met water ook van een watertransitie. De brancheorganisatie is optimistisch over de innovatieve, technische maatregelen om drinkwater te besparen. Watertechnisch expert Eric van der Blom verwacht veel van hergebruik. Woorden die vallen zijn ‘recirculatiedouches’ en ‘waterbesparende toiletten’. Spoelonderbrekers in toiletten kunnen voor winst zorgen. Verder zijn er vacuümtoiletten, die helemaal geen water meer verbruiken.

Technische oplossingen tegen drinkwaterschaarste

We zijn het zo gewend om water snel in de bodem af te voeren, want beton en betegelde tuinen zijn gericht op snelle afvoer. Maar dat zouden we juist niet moeten doen. Dat water kunnen we beter opvangen en hergebruiken. Een ouderwetse regenton in de tuin zou al wonderen kunnen verrichten.

Van der Blom noemt dit ook als 1 van de oplossingen: “Denk aan infiltratiekratten in de tuin of onder een oprit, het afkoppelen van de hemelwaterafvoer en regentonnen in de tuin, groendaken op woning, schuur of garage en regenwaterkelders. Als we regenwater of gezuiverd afvalwater gaan gebruiken voor het besproeien van de tuin, het wassen van de auto of het doorspoelen van het toilet, hebben we daar geen drinkwater voor nodig.”

Hoe kunt u zelf besparen op uw drinkwaterverbruik?

Techniek Nederland geeft 7 tips om nu al eenvoudig veel water te besparen:

 • Neem een waterbesparende douchekop.
  Dat scheelt 1,5 liter per douchebeurt (8,7 om 7,2 liter). ‘Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft nog geen douche met een waterbesparende douchekop,” zegt Van der Blom. “Een waterbesparende douchekop en waterbesparende kranen in combinatie met korter douchen kan een halvering van het waterverbruik opleveren.”
 • Vervang oude wasmachines en vaatwassers. Oude apparaten verbruiken soms wel de helft meer water dan nieuwe. Kies voor een A-label.
 • Vervang oude toiletten. Nieuwe wc’s hebben een kleinere stortbak.
 • Gebruik vaker de kleine doorspoelknop. Dat bespaart u de helft van het water.
 • Spoel het toilet door met regenwater of ‘grijs water’. Zonde om dat met schoon drinkwater te doen. Het betekent wel de aanleg van een extra waterleiding.
 • Vang regenwater op in een regenton of regenkratten. Sproei daarmee uw tuin.
 • Repareer lekkende kranen en stortbakken.

Wateroverlast door hevige regenval? Dit kunt u er zelf tegen doen

(Bron: Rijksoverheid, RIVM, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Unie van Waterschappen, Techniek Nederland; Foto: ANP)

Geef een reactie