Registeren Inloggen

Griepprik in coronatijd, hoe gaat dat in zijn werk?

Jaarlijks krijgen 6 miljoen Nederlanders een oproep voor de griepprik. De verwachting van het RIVM is dat in verband met het coronavirus meer mensen de prik dit jaar daadwerkelijk nemen. In coronatijd is dat een behoorlijke operatie. Er zijn meer vaccins besteld dan anders en er moeten extra, tijdrovender maatregelen genomen worden. Hoe gaat het vaccineren nu in zijn werk?

Half miljoen extra vaccins ingekocht

In voorgaande jaren kiest ongeveer de helft van de uitgenodigden ervoor de griepprik te halen. Het RIVM verwacht dat er in verband met de coronapandemie nu meer mensen de griepprik willen. Al in maart zijn er daarom een half miljoen extra vaccinaties meer ingekocht, meldt Rob Riesmeijer van het RIVM tegenover de NOS. In totaal gaat het om 3,8 miljoen vaccinaties. Het zal nog moeten blijken of dat voldoende is, maar ook of het echt nodig is. Sommige mensen zullen het uit angst voor het coronavirus wellicht juist liever een jaartje overslaan.

Bijbestellen niet mogelijk

Het RIVM houdt in elk geval strikt bij hoeveel mensen zich laten vaccineren. Worden het er meer dan er beschikbaar is, dan kan er niet meer worden bijbesteld. Bijmaken kan namelijk niet zo snel. Mocht dat het geval zijn, dan wordt in overleg met het ministerie aan gezonde 60-plussers gevraagd de prik niet te halen. Hopelijk komt het niet zover, want Riesmeijer benadrukt dat het juist in deze tijd, waarin de zorg ook extra onder druk staat door het coronavirus, het belangrijk is om zoveel mogelijk ziekenhuisopnames te voorkomen.

Griepprik extra belangrijk in coronatijd

Ook voor zorgmedewerkers is het nuttig de griepprik te halen. Hoogleraar moleculaire virologie Ron Fouchier zegt daarover tegen het AD dat de dekking onder zorgpersoneel nog niet optimaal is, terwijl de verwachting is dat de ziekenhuizen deze winter overbelast zullen zijn. De hoop is dat het griepseizoen vanwege de Covid-maatregelen minder ernstig verloopt, maar dat zal nog moeten blijken. Fouchier benadrukt dat de kans op griep door de griepprik verkleint en dus ook dat men zich bij luchtwegklachten onnodig moet laten testen bij de toch al overbelaste teststraten.

Dokter Ted: griepprik kan verwarring met COVID-19 voorkomen

MAX Vandaag vraagt dokter Ted naar het belang van de griepprik in coronatijd: “De griepprik is juist nu belangrijk. Om te vermijden dat er verwarring ontstaat met COVID-19 en de teststraten nog drukker worden. Maar ook om na een opgelopen griep niet nog vatbaarder te zijn voor het coronavirus. En tenslotte, zoals altijd, om influenza en ernstige complicaties daarvan te voorkomen. De kans is erg klein dat je beide luchtweginfecties tegelijkertijd oploopt, maar dat zou pas echt een ramp zijn. Een griepprik houdt het coronavirus niet tegen, maar is veilig en verhoogt de kans op het krijgen van COVID-19 absoluut niet,” zegt hij.

Vaccineren in coronatijd

Voor het vaccineren zelf zijn er dit jaar extra maatregelen om het in goede banen te leiden en coronaproof te houden. Het RIVM legt op de website uit dat huisartsenpraktijken ervoor zorgen dat iedereen voldoende afstand van elkaar kan houden tijdens het vaccinatiespreekuur. Dat kan betekenen dat vaccineren niet in de eigen praktijk plaatsvindt, maar bijvoorbeeld in een sporthal. Verder wordt er gewerkt met tijdvakken, is er bij de deur een gezondheidscheck en zijn er looproutes. Er is een mondkapjesadvies en bij sommige spreekuren is er een mondkapjesverplíchting.

Extra beschermingsmaatregelen

Alleen de zorgverlener die u de prik geeft, komt dichterbij. Diegene draagt een chirurgisch mondneusmasker en desinfecteert regelmatig de handen. U staat zelf zo veel mogelijk met de rug richting de zorgverlener. Aan patiënten met chronische lachten, zoals verkoudheidsklachten of hoesten als gevolg van COPD, wordt gevraagd om een mondneusmasker te dragen. Mensen zonder klachten hoeven geen aanvullende maatregelen te treffen, tenzij uw huisarts daartoe anders beslist.

Wat u kunt zelf doen (bij klachten)?

U kunt zelf ook helpen het vaccineren zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen:

  • Houd afstand van andere aanwezigen.
  • Kijk de zorgverlener niet aan als hij/zij u een prik geeft.
  • Zorg dat u uw arm makkelijk bloot kunt maken. Dan blijft het contact kort.

Heeft u corona-gerelateerde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, benauwdheid, plotseling niet meer ruiken of proeven, verhoging of koorts? Dan mag u niet naar het vaccinatiespreekuur gaan. In dat geval moet u een andere afspraak maken. Bij het vaccinatiespreekuur wordt vooraf nogmaals gevraagd of u deze klachten heeft.

Dit zijn de fabels en feiten over de griepprik

Bron: MAX Vandaag

Geef een reactie