Registeren Inloggen

Twijfels in Tweede Kamer over intensieve verpleegzorg aan huis

In de Tweede Kamer is donderdag 31 maart 2022 de verwarring besproken over de verpleeghuiscapaciteit. Door de toenemende vergrijzing is veel meer nodig. Hoe kunnen de beloofde 50.000 extra verpleeghuisplekken ineens “verpleegzorgplekken” worden? Dat is namelijk heel iets anders. In plaats van zorg in een verpleeghuis gebeurt het dan thuis.

Verkeerd begrepen

In Meldpunt (25 maart 2022) vertelde minister Conny Helder (VVD) voor Langdurige Zorg dat er geen extra verpleeghuisplekken bij komen. Iedereen had het verkeerd begrepen. Dat worden nu “verpleegzorgplekken”. Dus geen kamer in een zorginstelling, met 24-uurs toezicht door professionals. Maar alleen intensieve verpleegzorg aan huis, met steun van mantel- en wijkzorg en technologie.

Verbaasde reacties

De fracties van GroenLinks, PvdA en PVV reageren in het commissiedebat Volksgezondheid verbaasd en bezorgd over de draai van de minister. De reden daarvan is volgens haar personeelsgebrek. Corinne Ellemeet (GroenLinks) begrijpt die redenering niet. Voor toenemende wijkverpleging zijn namelijk ook extra medewerkers nodig. Ook zegt Ellemeet dat zorg, geconcentreerd in een verpleeghuis, voor personeel veel efficiënter is dan wanneer ouderen verspreid door een stad wonen.

Fleur Agema (PVV) reageert het meest verbolgen op het plan van de minister. “Hoe kan ze dit in haar uppie beslissen? Ik val met verbazing van mijn stoel. Ik hoop dat de minister tot inkeer komt en dat de Kamer haar corrigeert.”

Intensieve ouderenzorg thuis, ook bij dementie

Minister Helder houdt in het debat vol dat intensieve ouderenzorg van mensen met zware dementie thuis kan plaatsvinden. Ook als dit in combinatie is met andere ziektebeelden én een hoge leeftijd. Helder: “Misschien is de zorg thuis wel beter dan in het verpleeghuis. We moeten niet een romantisch beeld krijgen van het verpleeghuis. Want partners gaan uit elkaar. Er is veel reistijd voor de familie. En ze wonen verplicht samen met elkaar.”

Overbelaste mantelzorgers

De minister zegt verder dat een opname in het verpleeghuis vaak het gevolg is van een mantelzorger die uitvalt door overbelasting. Ze wil daarom mantelzorgers eerder ondersteunen, want zo kunnen we uitval en een daaropvolgende opname in het verpleeghuis uitstellen. Of wat de minister het liefst heeft: zo kunnen we dat voorkomen.

Dementerenden thuis opgehaald voor dagopvang

Helder schetst een beeld van de verpleegzorgvorm, die zij voor ogen heeft. Daarin past het overdag ophalen van thuiswonende ouderen met vergevorderde dementie. Die gaan dan naar een dagopvang. “Daar zullen ze meer geactiveerd zijn. Daar gaan ze naar buiten. Ze gaan weer naar huis als ze hebben gegeten. Ze zullen ook beter slapen, omdat ze geactiveerd zijn. Mantelzorgers krijgen ’s nachts een alarmbelletje als dat nodig is,” aldus Helder. De minister zegt dat hiervan succesvolle voorbeelden in de praktijk bestaan.

Pilotprojecten

Fleur Agema van de PVV is niet overtuigd. “Dit zijn zeer zware patiënten. Niet beginnend, maar zwaar dementerend. Die kan je niet alleen thuislaten.” De minister werkt haar plan voor deze ommezwaai in de verpleegzorg uit en informeert nog voor het zomerreces de Tweede Kamer hierover.

Meldpunt zal dit voorjaar verslag doen van de door de minister genoemde pilotprojecten. Ook zal het deze met experts bespreken.

“Er komen geen extra verpleeghuisplekken bij”

Zorginfarct dreigt als extra geld uitblijft

Geef een reactie