Registeren Inloggen

Dit vindt u van de dreigende pensioenkortingen

Ouderen maken zich zorgen over de dreigende kortingen op de pensioenen. Dat geven 3.000 leden van het MAX Opinie Panel aan in een onderzoek. Een meerderheid is bang in de financiële problemen te komen of kan zelfs de vaste lasten of boodschappen misschien niet meer betalen. “Het is schandalig.”

9 op de 10 heeft aanvullend pensioen

Het overgrote deel van de respondenten bouwt via een pensioenfonds aanvullend pensioen op, bovenop de AOW die iedere oudere krijgt. Zo’n negen op de tien krijgt nu of straks pensioen van fondsen als het ABP, PFZW, de metaalfondsen PME en PMT of een van de vele kleinere pensioenfondsen.

“Rekenregels zijn te streng”

Een aantal van die fondsen dreigt door de lage rekenrente de pensioenen te moeten gaan korten. Door die lage rekenrente moeten fondsen veel meer geld in kas houden. Ze zijn er dan zeker van dat er ook in de toekomst genoeg geld over is voor de pensioenen van volgende generaties. Maar die rekenregels zijn veel te streng, vindt een overgrote meerderheid van het panel. Korten is dan ook niet terecht, meent 87 procent.

“Schandalig”

Er is veel woede en verontwaardiging over pensioenkortingen. Dat komt doordat bij veel fondsen de pensioenen al jaren niet worden verhoogd, terwijl kosten voor bijvoorbeeld huur, zorg en energie alsmaar stijgen. ‘Het is schandalig we zijn al jaren niet geïndexeerd en nu ook nog verlaging van de uitkering. En dat terwijl er zo veel geld ik de pot zit. We worden na al die jaren werken en sparen behoorlijk gepakt’, zegt een gepensioneerde van 69 jaar.

gevolgen pensioenkortingen

Beknibbelen op mobiliteit, de financiële buffer of sociale activiteiten?

“Nog nooit zoveel geld in de pot”

“Ik word ontzettend boos hoe men die idiote renteberekening blijft toepassen. Het is onrechtvaardig en ik voel me bestolen! Er komt bovenop dat ze jongeren wijsmaken dat de ouderen hun pensioen op souperen! Het is een vuile leugen! In de pensioenpotten zit meer dan voldoende voor iedere generatie. Er zat nog nooit zoveel geld in de pensioenpot en het aantal ouderen die daar pensioen uit ontvangt valt zeer wel mee.”

Problemen

De schrik over dreigende kortingen zit er na alle berichten hierover in de media en van pensioenfondsen goed in. Bijna vier op de vijf (78,8 procent) vreest dat het eigen aanvullend pensioen zal worden gekort. Meer dan de helft van alle respondenten denkt hierdoor in financiële problemen te gaan komen. De meesten op termijn, maar één op de tien al onmiddellijk.

pensioenkorting boodschappen

Mobiliteit, spaargeld en sociale contacten

De gevreesde pensioenpijn is divers. Meest genoemd is de angst om in te moeten teren op spaargeld en buffers, bedoeld om tegenslagen mee op te vangen. Hier is ruim zes op de tien (62 procent) bang voor. Iets meer dan de helft van de deelnemers aan het panel denkt te moeten beknibbelen op mobiliteit. Ze hebben als er gekort wordt minder geld voor auto en openbaar vervoer. Eveneens de helft denkt te moeten snijden in sociale activiteiten, geen goed nieuws in de strijd tegen eenzaamheid.

Kan ik nog boodschappen doen?

En dan nog twee pijnlijke resultaten. Vier op de tien denkt door pensioenkorting te weinig geld te hebben voor vaste lasten, zoals huur, verzekeringen, energie en belastingen. Ruim een kwart vreest zelfs niet genoeg inkomen te hebben voor de dagelijkse levensbehoeften, zoals eten en drinken.

Moeten we de rekenrente veranderen?

Deskundigen in de uitzending van Meldpunt van 25 oktober reageren op de geluiden uit het opiniepanel. “Op dit moment is de rekenrente wel extreem laag”, zegt Gerard Roest van het pensioenfonds PMT. “Minister Koolmees moet hier een oplossing voor bedenken.”

Maar, waarschuwt Martine Wolzak, financieel journalist bij het fd, we moeten pensioengeld wel eerlijk verdelen. “Als je aan de rekenrente-knop draait: er zit maar zoveel geld in de pot. Het is één pot, met het veranderen van de rekenrente verdeel je die pot anders. We moeten bekijken wat jongeren later aan pensioen kunnen verwachten en wat gepensioneerden aan pensioen krijgen. En dan een afweging maken. Wat is redelijk?”

[npo_player prid=”WO_MAX_15705224″]

 

Volgens Gerard Roest van het pensioenfonds PMT is dit dilemma echter niet aan de orde. “Voor de premie-inleg die we nu krijgen, kunnen we makkelijk een beleggingsportefeuille bouwen, waarmee wij in de toekomst de uitkeringen kunnen garanderen. Ook voor de jongeren.”

Kom in actie voor uw pensioen

De politieke partij 50-plus roept gepensioneerden op in actie te komen voor hun pensioen. Als u vindt dat de overheid de rekenrente moet verhogen, kunt u een petitie tekenen. Informatie daarover leest u op deze pagina. Rekenrente omhoog of omlaag, gepensioneerden moeten niet in paniek raken adviseert Martine Wolzak. “Zoals het er nu uitziet, gaat de koopkracht van gepensioneerden door de verhoging van de AOW hoe dan ook omhoog.”

Hoe groot is de kans dat kortingen doorgaan?

Op deze pagina leggen we in duidelijke taal uit wat u moet weten over de dreigende kortingen. Waarom korten fondsen? Hoe groot is de kans dat dit doorgaat? Zijn er ook andere oplossingen?

Geef een reactie

Reacties (28)

  Er wordt nu heropen dat het pensioenfonds te weinig in kas hebben en willen gaan korten, terwijl de regering vroeger 33 miljard uit de kas van het ABP “gestolen” heeft en niet heeft teruggestort

  Misschien moeten de gepensioneerden net als de boeren maar een keer het Binnenhof gaan bezetten…!!

   het is te gek voor woorden dit (kabinet) moet voor het europeese hof gesleept worden wegens diefstal van de eigen bevolking o ja maar wacht de nederlandse bevolking komt pas op de 2 plaatst was ik even vergeten

  Het is schandalig wat ze daar in Den Haag met de ouderen doen. Vandaag gelezen dat de multinationals een kwart minder belasting betalen. Nou dan kort je toch gewoon de pensioenen, al 7 jaar pensioen nog nooit 1 euro erbij gekregen.

  Ik ben op mijn 16e begonnen met werken. Inmiddels is dat 48 jaar. Aldi jaren pensioen opgebouwd bij het ABP. Oorspronkelijk zou ik pensioen krijgen over mijn eindloon. Dat is veranderd in middelloon. Ooit kon ik stoppen met 40 dienstjaren. Helaas ook afgeschaft. Heb 6 tropenjaren, maar ook die tellen niet langer dubbel en dan heeft het kabinet Lubbers ook nog eens 31 miljoen gulden uit de pot van het ABP gegraaid. Sta nu op het punt om met pensioen te gaan, maar de dreigende kortingen dwingen me om tot het eind door te gaan. Niet stoppen op mijn 65e maar door tot 66 en 4 maanden. Dit alles voelt niet goed en voel me bestolen. Het geld is schijnbaar in voldoende mate aanwezig. Rendementen zijn goed en dan toch korten……..

  laten we één ding voorop stellen, pensioen is een uitgesteld salaris waar de mensen 40 tot 45 jaar voor gespaard hebben en voor getekend hebben met de belofte WAARDEVAST.
  Dus alleen mensen die gespaard hebben samen met hun werkgever voor dit pensioen dus hebben zij alléén recht er op.
  AOW is een uitkering waar elke werknemer recht op heeft, bij pensioen.
  De jongeren zitten wel te mekkeren straks is er niks voor ons moeten ze sparen.

  De rekenrente kan niet omhoog, dus de pensioenen gaan omlaag. En dat omdat anders er geen garantie is voor de jongeren als zij met pensioen gaan. De pensioenpotten zijn zo groot omdat die door de ouderen van nu, met hun geld gevuld zijn. Maar er wordt vergeten dat de ouderen ook een garantie hebben gekregen voor hun pensioen die nu dus niet meer nagekomen wordt. Dus wat is een garantie waard?
  De beleggingswinsten zijn dusdanig hoog dat de lage rekenrente volledig onterecht is en de pensioenen omhoog kunnen.
  Natuurlijk moeten de jongeren van nu later ook een pensioen ontvangen. Daar zullen zij, net als de ouderen in hun werkzame leven, voor moeten inleggen. Daar hoeven de ouderen van nu echt niet voor hoeven te bloeden.

  Nog nooit zoveel geld in de pot

  renteberekening terug brengen naar 4 % .In de pensioenpotten zit meer dan voldoende voor iedere generatie. Er zat nog nooit zoveel geld in de pensioenpot.

  Pensioenfondsen zijn niet meer van deze tijd, de economische schommelingen de aanpassingen die telkens nodig zijn rekenrente en indexering het werkt allemaal niet met economische tegenslag, en niet te vergeten het geld is niet van het pensioenfonds of de Nederlandse bank. Of we gaan een leeftijdgrens vaststellen bv 85 jaar dan is er nog enig houvast. We moeten naar individuele pensioenen. En over de pensioenpremies loonbelasting heffen, betalen in het jaar van inning, dat is rechtvaardig. Iedere werknemer zijn eigen bankrekening met pensioengeld tot 67 jaar, eventueel te gebruiken als borg voor een hypotheek.

  Onze overheid heeft het dus erg goed voor met de gepensioneerden. Ten 1e; sinds 2008 werden de pensioenen niet meer geïndexeerd. Alle producten gingen echter wel omhoog.
  Ten 2e; Begin 2019 zouden wij er allemaal op vooruitgaan. Wat gebeurde er. De Aow werd met 15 euro verhoogd. MAAR wat zag ik bij mijn pensioen uitkering, jawel deze werd opeens extra belast dus verlaagd met 15 euro. Zo werkt onze overheid. Aan de ene kant wat geven maar aan de andere kant gelijk weer terug pakken. Nu moeten de pensioenen gekort worden. Meer als 42 jaar verplicht bijgedragen aan het pensioen. Als dank ga maar lekker inleveren. En wat als er een nieuw pensioen stelsel komt. Ik zie de bui al hangen. NOG meer inleveren. Ik heb geen enkel vertrouwen in de overheid. Het is liegen, bedriegen en stelen.

  Al 11jaar gepensioneerd en steeds minder pensioen gekregen. Dat is schandalig. We hebben er toch voor moeten werken, het is toch ons geld.

  Korten is niet nodig en zeker niet als Klaas Knot stopt met de pensioenfondsen te dwingen om waardeloos schuldpapier te kopen, die niets opbrengen en alleen maar geld kosten, er is al 500 miljard pensioengeld naar de EU gegaan om landen als Frankrijk en Italië te redden.
  De rekenrente is veel te laag, PMT heeft 8% winst gedraaid tot eind september en de rekenrente is verlaagt van 1,2% naar 0,3%, de rekenrente was dus 1,2% en dat was de laagste van heel de EU en het enige land binnen de EU waar kortingen niet van de lucht zijn en al 11 jaar niet is geïndexeerd terwijl NL een pensioenpot heeft van 60% van het totaal wat in de Europese potten zit.
  Mensen als Pieter Lakeman en Rob de Brouwer en Ad Broere die er verstand van hebben zien we nooit op de TV, een directeur van een pensioenfonds wel, maar, die laatste kan zijn mond niet open doen op straffe van een ontslag door meneer Klaas Knot de directeur van De Nederlandse Bank.

  Een overdenking tot slot. We kennen onderhand nu alle feiten rond de aangekondigde pensioen kortingen wel. Maar waar ligt ten diepste de oorzaak? Veel politici lijden, zo lijkt het, min of meer aan een psychiatrische afwijking, Dat constateren wij dagelijks in de media. Het ligt er duimendik bovenop en zelfs door een leek zonder enige werkelijke kennis van psychologie te herkennen. Het heeft de kenmerken van Narcisme, dat zich uit door altijd en overal maar op de voorgrond te willen treden. Daarbij het gelijk hoe dan ook te willen halen en zich vooral niet te kunnen of willen verplaatsen in de levens van gewone en andere mensen. De kringen waarin ze verkeren (Zoals Europa en het parlement in Den Haag) lijken dit effect te versterken en de norm lijkt Ikke, ikke, hoe mooi ben ik gekleed en nog eens mijn mening, te zijn. Het zijn de vrijwilligers in de samenleving, vaak gepensioneerden, die voor nop werken en nog een handje vol empathische mensen die deze samenleving nog enigszins leefbaar houden. Maar die zijn met de kabinetten van Rutte aan de verliezende hand zo zien we dagelijks. Schreeuwers en media kikkers zijn in. En daarom, beste gepensioneerden, gaat ons pensioen geld naar de Zuidelijke lidstaten van de EU.
  U bent gemakkelijk te raken en te beroven van uw zorgvuldig opgebouwde pensioen rechten. U bent vaak niet weerbaar door ziekte of kwalen, kunt niet met een trekker naar het Malieveld. Komt nog bij dat veel jonge mensen tegenwoordig meer belang hebben bij een strakke kont op de sportschool en bij extreme avonturen dan na te denken over hun toekomst. Ook zeer begrijpelijk, zo leuk is de wereld van nu niet meer. Een verbetering, ofwel een redding van de aarde, zal moeten komen uit de hoek van sterk leiderschap en vooral inhoudelijke kennis van wat er speelt in de koppen van mensen en de bereidheid er wat aan te doen. Het benadelen van ouderen op dit moment is simpelweg diefstal en lost niets op. Met vr. groet, jan met de korte achternaam.

   Geweldig Jan, helemaal waar.

  Het wordt nodig tijd dat er een einde komt aan de oplichters bende in Den Haag en Brussel. Het is nl. makkelijk met dat soort salarissen te oordelen over mensen met een minima of pensioen. Ze hebben totaal geen idee waar het over gaat naar mijn bescheiden mening.

  Ongelooflijk dat mw. Wolzak nog durft te zeggen dat de verhoging van de AOW tot een betere koopkracht leidt ook als de pensioenen worden verlaagd. Die mevrouw weet volgens mij niet waar ze het over heeft. Alles wordt duurder. Daar is de enkele verhoging van de AOW niet eens voldoende voor! Meneer Roest stelt een verlaging van de pensioenen in het vooruitzicht van 5.4% dat is al veel meer dan die schamele verhoging van de AOW. Wat mij steeds vaker uitermate irriteert is dat er geen “grote” woorden mogen worden gebruikt. Deze zaak is ernstig genoeg om gewoon van gelegaliseerde diefstal te spreken. Mij en vele anderen is zwart op wit een waardevast pensioen beloofd. Naar mijn mening heb je daar dan ook recht op en sterker nog de pensioendirecteur zegt zelfs met zoveel woorden dat er genoeg geld is, ook voor de toekomst! Vergeten wordt ook nog te vermelden dat het beloofde pensioen ooit gebaseerd was op eindloon hetgeen tijdens de “looptijd” al is aangepast naar middelloon. Hebben wij het nog maar even niet van de graai in de pensioenkas van het ABP van 25-30 miljard gulden. Ik durf te stellen dat dat, ook alweer gelegaliseerd, diefstal was van het eigen personeel. Grote woorden? Nee hoor gewoon de werkelijkheid.

  Niet zo raar dat er nog maar 24000 handtekeningen zijn tegen de pensioenverlaging want de petitie is razend lastig te vinden. IK heb hem nog niet……..

  Sinds november 2008 met pensioen bij PMT nooit geen index mee gemaakt wel 2x gekort met rente op rente geen index en 2x korte ongeveer 25% inkomen gemist bij wat een redelijk pensioen had moeten zijn.

  Nog meer kortingen
  Al 12 jaar geen indexering. Heb naast voltijds baan jarenlang ‘s avonds extra gewerkt. Diverse pensioenbreuken: dus korting. Wel met veel plezier gewerkt. Na pensioen ernstige medische problemen maar goed afgelopen. Verhuisd naar appartement in grotere plaats met ziekenhuis en beter openbaar vervoer: veel verhuiskosten. Noodzakelijk omdat huisartsenpost geen 24 uur meer werkte en regelmatig ziekenhuisbezoek met slecht ov zeer omslachtig is. Het ov steeds duurder, zorgkosten hoger, van gas af enz. Toekomst onzeker, dat hebben we niet verdiend.

  Ik heb ook meer dan 40 jaar gewerkt en pensioenpremie betaald. Waarom ?…voor een goede oudedagsvoorziening. Inmiddels 6 jaar met pensioen en nog geen stuiver voor prijscompensatie ontvangen. De groep gepensioneerden wordt aangekeken als rijke profiteurs. Laat de regering die in het verleden meer dan 30 miljard uit de pensioenkas heeft GELEEND (lees gegraaid) eerst maar eens het geld terugbetalen met de wettelijke rente. Over afroming/diefstal gesproken. Om nu weer de oudere te laten bloeden voor iets wat helemaal niet nodig is…schande.

   Het ergste in de hele discussie welke nu in allerlei hoeken plaats vind, is het feit dat men dit kabinet rutte dit alles zo heeft ingesteld waardoor men in dit huidige kabinet net meer terug kan.
   Men heeft deze pensioengelden al verkwanseld aan de gehele eu….! dankzij de stemmers welke voor deze richting hebben gekozen.
   Het kabinet gaat nu mondjesmaat de AOW verhogen zodat de groep gepensioneerden zullen bedaren en het kabinet wellicht een begin kan gaan maken met een berucht omslagstelsel.
   Het heeft er alle schijn van dat dit op de rit staat..
   Lees dit verhaal: https://biz.tpo.nl/2017/06/27/de-europese-commissie-beschikt-over-ons-pensioengeld-komt-macron-dat-opeisen/

  Vreemd in het hele verhaal over de pensioenen vind ik dat niemand reps over het feit dat er een generatie is die een forse VUT premie hebben betaald voor de generatie vóór ons en daar geen cent van teruggezien hebben. Wij hebben dus ook betaald voor de generatie vóór ons. En… pensioenpremie is ingehouden van het loon (verplicht) en is dus VERKAPT loon dat nu afgepakt wordt!

   Inerdaad.
   Dus de joneren kunnen met hun inleg in fondsen het geheel blijven versterken.
   Moesten wij ook..

  Schandalige actie van dit “kabinet van lachebekjes”. Eerst die diefstal van 25 miljard, dan het kwartje van Kok, dan de € 1000 van Rutte. Wat een leugenachtig kabinet. Weet u waarom de 2e kamer moet worden gerenoveerd: Het pluche is versleten door de langdurige zitacties van bepaalde politici.

  Inderdaad schandalig hoe we door DenHaag voorgelogen worden.
  Wat hebben ze er trouwens voor bedoelingen mee.
  In Brussel denken ze dat wij hier in Neder ig land geld teveel hebben want we storten naar verhouding de meeste miljarden uit onze spaarpotten en pensioen potten in de ECB die er de economie van de zuidelijke lidstaten mee opkrikt.
  Ook onze miljarden (belasting geld) vloeien rijkelijk naar Brussel.
  Zouden we al die miljarden ooit terug zien? Waarschijnlijl niet (denk bv.aan Griekenland die onze miljarden nooitmeer terug kan betalen)
  Opm.We zijn alleen al 3,5 miljard meer kwijt aan Brussel dan we retour zien !

  De mevrouw Martien Wolzak praat voor de heren met het geld die ONS Pensioen aan het verbrassen zijn.
  Wat wil men dan. Zo bevoordeeld als het maar zijn kan.
  Zelfs buitenlandse Economen die zich hierin hebben verdiept noemen dit pure diefstal.
  Wat een kolder die mw. Wolzak.
  Opzouten…bah

  Ik voel mij, na meer dan 40 jaar op directieniveau keihard werken in het belang van burgers, bedrijven en het lokaal bestuur – zowel in Nederland als wereldwijd – enorm bestolen door de overheid. Het Rijk heeft immers in de tijd van de Kabinetten Lubbers ca. € 100 miljard ( = dat is de huidige waarde van de onttrekking ) aan de pensioenpot van het ABP onthouden. Wanneer dat bedrag zou worden terugbetaald aan het ABP, bijv. in porties van ca. 4 à 5 miljard per jaar, zou een gedachte aan het opnieuw verlagen van de pensioenen niet nodig zijn. Los daarvan ben ik van mening dat wij ook bestolen worden als gevolg van de onrechtvaardig lage rekenrente.
  Er is voldoende kapitaal in de pot om de pensioenen tenminste op het huidige peil te houden. Dat is de overheid minimaal moreel verplicht aan alle gepensioneerden. Het zijn immers de huidige gepensioneerden die de samenleving dagelijks draaiende houden als het gaat om alle vrijwilligerswerk dat zij verrichten. De maatschappelijke waarde van die inzet is vele malen groter dan de in het voorgaande genoemde € 4 à 5 miljard, maar staat natuurlijk nergens in de boeken, c.q. de begroting van de Overheid.
  Dus Kabinet Rutte, neem je verantwoordelijkheid en draai de dreigende kortingen onmiddellijk terug. Ik heb nog nooit gestaakt, maar het lijkt mij een fantastisch idee dat alle gepensioneerden binnenkort naar het Binnenhof gaan om daar massaal hun ongenoegen kenbaar te maken.

  het is te gek voor woorden dit (kabinet) moet voor het europeese hof gesleept worden wegens diefstal van de eigen bevolking o ja maar wacht de nederlandse bevolking komt pas op de 2 plaatst was ik even vergeten