Registeren Inloggen

Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in olie, gas en kolen

Het grootste pensioenfonds van Nederland stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. Hieronder vallen olie- en gasconcerns. ABP doet dit naar aanleiding van verontrustende klimaatrapporten die recent verschenen.

Klimaatrapporten

ABP heeft dit besluit onder andere genomen naar aanleiding van het recente klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dat toonde dat mensen wereldwijd nu al fysieke gevolgen van klimaatverandering ondervinden. En zonder ingrijpen zou de opwarming van de aarde op een te ernstig niveau komen.

Beleggingen verkopen

ABP zegt de beleggingen die het nog heeft in de olie- en gassector en de kolenbranche te verkopen. Dat zal stap voor stap gebeuren. Het pensioenfonds verwacht dat het grootste deel in het voorjaar van 2023 verkocht is. In totaal gaat het om een belegd vermogen van ruim 15 miljard euro. Dat is bijna 3 procent van het totaal belegd vermogen van het ambtenarenpensioenfonds. Maar het fonds gaat er van uit dat dit op de lange termijn geen negatief effect zal hebben voor het rendement van de pensioenbeleggingen.

Opwarming van de aarde beperken

Veel deelnemers en werkgevers steunen deze aanpak. Zij vinden het namelijk belangrijk dat het fonds ook een bijdrage levert om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Dat zegt ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann. Tot nu toe probeerde het fonds in gesprek te gaan met bedrijven waarin het investeert. Daarmee hoopte ABP  zijn invloed als aandeelhouder te gebruiken. En zo de bedrijven aan te zetten tot vergroening. Maar het fonds ziet nu toch “onvoldoende kans” om zo een flinke versnelling van de energietransitie voor elkaar te krijgen.

Pensioenfonds ABP heeft voorafgaand aan het besluit te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen “heel veel brieven en telefoontjes” gekregen van pensioendeelnemers en personeel. Dat zegt Wortmann in een toelichting. Grote investeerders als pensioenfondsen en grote vermogensbeheerders ervaren al jaren grote druk om hun beleggingsbeleid versneld te vergroenen.

”Inspiratie voor andere fondsen”

Gaat ABP nu ook andere grote pensioenfondsen aansporen om helemaal niet meer in fossiele brandstofproducenten te beleggen? Wortmann zegt dat ze hoopt “een inspiratie te zijn voor andere fondsen. We zullen allemaal een stap moeten zetten. Want we zijn de afgelopen jaren terecht aangesproken op de belofte die bedrijven hebben gedaan om te vergroenen. We willen concreter laten zien in ons beleid waar de ondergrens ligt.”

Greenpeace en FNV positief

Greenpeace zegt in een reactie dat de stap van het ABP “ontzettend belangrijk is” en “opnieuw duidelijk maakt dat de tijd van kolen, olie en gas voorbijgaat”, zegt Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland. “We verwachten deze stap ook van andere financiers, grote vervuilers en overheden.” Ook vakbond FNV reageert positief op het besluit.

Inspanningen voor de energietransitie

“We zullen onze inspanningen voor de energietransitie nu gaan richten op grootgebruikers van fossiele energie”, zegt Wortmann. “Zoals elektriciteitsbedrijven, de auto-industrie en de luchtvaart.” ABP wil deze bedrijven blijven aansporen om meer te verduurzamen. Voor deze beleggingen scherpt het fonds volgend jaar zijn beleggingscriteria verder aan. Door strenger te worden op het behoud van natuurlijke grondstoffen, digitalisering en mensenrechten.

Kapitaal in verduurzaming

Maar waar gaat het geld van de verkoop van de beleggingen in fossiele brandstoffen heen? ABP wil zoveel mogelijk herbeleggen in hernieuwbare energie. En ook in slimme oplossingen die helpen bij de overgang van fossiele naar duurzame energie. Daar moeten volgens het fonds dan wel voldoende beleggingen van beschikbaar zijn.

Bron: ANP, ABP

Geef een reactie