Registeren Inloggen

UWV vordert tienduizenden euro’s aan toeslagen terug van nietsvermoedende arbeidsongeschikten

Duizenden arbeidsongeschikte Nederlanders hebben de afgelopen jaren een nabetaling ontvangen van hun pensioenfonds van een arbeidsongeschiktheidspensioen. Een nog onbekend aantal van hen is hierdoor geconfronteerd met terugvorderingen van UWV, oplopend tot tienduizenden euro’s. Zij zouden ten onrechte jarenlang toeslagen van het UWV hebben ontvangen.

UWV heeft bij deze terugvorderingen eigen beleidsregels niet nageleefd

In een tweetal onderzochte zaken blijkt dat UWV bij deze terugvorderingen eigen beleidsregels niet heeft nageleefd. Daarnaast signaleert UWV dat bestaande wetgeving tot problematisch hoge terugvorderingen leidt. UWV gaat met de betrokkenen in gesprek om een oplossing te vinden voor de ontstane problemen. De uitvoeringsinstantie geeft aan blij te zijn met het signaal dat er mogelijk meer situaties spelen rondom de terugbetaling van arbeidsongeschiktheidspensioenen door pensioenfondsen. UWV bekijkt hoe het hier het beste op kan handelen.

De zaken kwamen aan het licht na uitgebreid onderzoek van MAX Ombudsman Rogier de Haan, in samenwerking met het televisieprogramma Meldpunt van Omroep MAX. De Haan heeft daarnaast inzage in andere dossiers, waarin hetzelfde speelt. De eerste bevindingen zijn te zien in Meldpunt van 8 september 2023.

Nabetaling van arbeidsongeschiktheidspensioen is de aanleiding

In deze zaken gaat het om mensen die moeten rondkomen van een WIA-uitkering die zo laag is, dat zij onder het sociaal minimum zitten. Om die reden ontvangen zij, al jaren, een aanvulling van UWV op grond van de Toeslagenwet. De problemen ontstonden toen zij recent een brief ontvingen van hun pensioenfonds, waarin staat dat zij al jaren recht blijken te hebben op een zogeheten arbeidsongeschiktheidspensioen.

Dit ‘pensioen’ is net als de UWV-toeslag een aanvulling op de WIA. Voor UWV is dit aanleiding om de verleende toeslag met terugwerkende kracht in te trekken. De redenering is dat er achteraf gezien nooit recht heeft bestaan op de toeslag, omdat het arbeidsongeschiktheidspensioen de betrokkenen al die jaren al tot boven het sociaal minimum had kunnen tillen.

UWV vordert toeslag bruto terug

Het resultaat is dat UWV alle jaargangen van de al uitbetaalde toeslagen in één keer terugvordert. Dat niet alleen; waar de betrokkenen de toeslag altijd netto op hun bankrekening hebben ontvangen, vordert UWV de toeslag bruto terug. Dit betekent dat de betrokkenen tot tienduizenden euro’s meer moeten terugbetalen aan UWV, dan ze ooit aan toeslagen hebben ontvangen. Dit schrijft de belastingwetgeving voor in gevallen waarbij de terugvordering betrekking heeft op een periode van meer dan 1 kalenderjaar.

Langere geschiedenis

De enorme terugvorderingen van UWV waarmee mensen te maken kunnen krijgen, worden al langere tijd gesignaleerd. In 2020 gaf de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in antwoord op Kamervragen aan dat er in de eerste 8 maanden van dat jaar 374 terugvorderingen van meer dan 20.000 euro door UWV waren ingesteld. In 2022 stuurde UWV een knelpuntenbrief naar de minister, waarin werd gewaarschuwd dat het bruto terugvorderen van netto uitbetaalde bedragen, mensen in financiële problemen kan brengen.

Aantal terugvorderingen is nog onbekend

Om hoeveel terugvorderingen het nu gaat, kan UWV nog niet aangeven. Volgens Rogier de Haan is het vermoeden gerechtvaardigd dat de totale groep gedupeerden aanzienlijk is. Bekend is namelijk dat ABP vanaf 2020 meer dan 8.000 nabetalingen van arbeidsongeschiktheidspensioen heeft verricht; ABP erkent in die zaken verwijtbaar traag te hebben gehandeld. Ook bpfBouw geeft aan dat het bezig is met ‘herstelacties’ met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspensioen: “Het kan dus goed zijn dat er meer met terugwerkende kracht mutaties komende tijd aan de orde zijn,” aldus bpfBouw.

Eerlijke melder van nabetaling krijgt direct een terugvordering

Eén van de gedupeerden is de heer Vreven, 64 jaar, voormalig tegelzetter van beroep. Vanwege arbeidsongeschiktheid ontving hij sinds 2015 naast zijn WIA-uitkering een UWV-toeslag van honderden euro’s. In mei 2022 ontving hij een brief van pensioenfonds bpfBouw: Vreven bleek al jaren recht te hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen, en kon een nabetaling tegemoet zien van 56.000 euro bruto, oftewel zo’n 40.000 euro netto. Vreven meldde dit direct bij UWV. Dat zette daarop de toeslag stop, en stelde een vordering tegen Vreven in van 57.000 euro.

Door terugvordering al 15 maanden ver onder het sociaal minimum

Vreven was al bang voor zware financiële gevolgen vanwege de brief van zijn pensioenfonds. Naast zijn UWV-toeslag heeft hij namelijk ook te vrezen voor onder meer de huur- en zorgtoeslag en de inkomstenbelastingen. In totaal denkt Vreven een schuld van 30.000 euro op te lopen, als hij het pensioen zou ontvangen. Om die reden accepteert hij het arbeidsongeschiktheidspensioen niet, en keert bpfBouw helemaal niets aan hem uit. Daardoor leeft Vreven, met het wegvallen van de UWV-toeslag, nu al 15 maanden ver onder het sociaal minimum.

UWV gaat in gesprek met de gedupeerden

Zowel bpfBouw als het UWV erkennen dat de ontstane situatie onwenselijk en onacceptabel is. bpfBouw was al jaren eerder door zowel UWV als Vreven zelf op de hoogte gesteld van diens arbeidsongeschiktheid. bpfBouw had hem toen al moeten wijzen op het arbeidsongeschiktheidspensioen. UWV stelt vast dat de toeslag ten onrechte is stopgezet, en dat de terugvordering ook niet had mogen worden ingesteld. Zowel het pensioenfonds als UWV gaan met Vreven in gesprek om hem te helpen de ontstane problemen weg te nemen.

De andere gedupeerde in de uitzending -Shirley (53) uit Amsterdam –  heeft een vergelijkbaar verhaal, met dit verschil dat zij een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt van ABP; zij heeft dit wel geaccepteerd. Zij heeft een nabetaling van dat pensioen ontvangen van netto 30.000 euro, en moet aan UWV ruim 40.000 euro aan toeslagen terugbetalen. Daarnaast is zij onder meer haar volledige zorg- en huurtoeslag kwijt. Zij schat dat ze als gevolg van deze gang van zaken achterblijft met een schuld van 25.000 euro. Zowel UWV als ABP erkennen niet goed te hebben gehandeld.

Symbool voor de problematiek

UWV zegt in een reactie onder meer: “De situatie van meneer Vreven staat symbool voor de problematiek, die momenteel breder ervaren wordt. Door de complexe wet- en regelgeving ontstaan er situaties, die door iedereen als ongewenst worden ervaren.” Daarnaast geeft UWV dit soort omvangrijke terugvorderingen altijd gepaard gaan met een persoonlijk gesprek. In beide gevallen blijkt dit niet te zijn gebeurd. UWV geeft verder aan: “Wij werken op dit moment aan een algehele herziening hoe wij omgaan met terugvorderingen.”

In het verleden heeft Meldpunt eerder aan deze problematiek aandacht besteed. Lees hier over een vrijwel identieke situatie over een gedupeerde die een coronabonus moest inleveren.

Bekijk de uitzending hier terug (in dezelfde uitzending ook kijkersvragen over zonnepanelen).

(Foto: MAX)

Gedupeerd door pensioennabetaling ABP

Geef een reactie

Reacties (15)

  Alweer maakt de overheid een fout
  en mogen de personen die eerlijk zijn bloeden het is dat ik het niet kan, maar als ik de mogelijkheid krijg vertrek ik als geboren Nederlander uit dit land

   Het maakt niet uit waar je ga wonen. Overal heb je plus en minpunten. De “gewone man” is overal overgeleverd aan dit soort kwalijke praktijken. Belangrijk is om met elkaar hiertegen op te trekken.

  Hoi ik heb nog geen aanmaning maar heb wel een bedrag ontvangen

  Wat nu? Moet ik meook zorgen maken

  Hoi ik heb nog geen aanmaning maar heb wel een bedrag ontvangen

  Wat nu? Moet ik me ook zorgen maken?

   Bedrag wel gemeld bij UWV?
   U heeft nl.inlichtingsverplichting.
   De specificatie van de nabetaling voldoet.

   Indien u niet meldt kan dat u duur komen te staan en zelfs tot een boete oplopend tot 100% leiden.

   En natuurlijk moet u ook melden bij de Belastingdienst: zij kunnen evt. Toeslagen (huur-en/of zorgtoeslag e.d.) van u terugvorderen.

   Hoop dat de Ombudsman iets voor u en anderen kan betekenen.

  Als er om deze redenen teveel geld ontvangen zou zijn ..zou dan toch eerst het bedrag van het pensioenfonds betekent kunnen worden…en het teveel ontvangen aan uwv met terugwerkende kracht betaalt kunnen worden ..scheelt een boel hoofdpijn

  Dit doen ze ook bij wajong uitkeringen. En dit is pas het begin. Ook binnen andere afdelingen van het uwv worden cliënten benadeeld. Met name voorzieningen. Compleet dossier beschikbaar vanaf 1996. 2500 pagina’s dus teveel om ff te mailen.

  Welkom om met een team ook hierin te duiken. Pieter Omtzigt waarschuwde al in zijn boek dat het niet beperkt is tot de belastingdienst. Ook uwv svb Cbr en duo spelen een rol

  Graag contact

  Omgekeerd gebeurt het ook:
  -Voormalig UWV personeelslid ontvangt ao-uitkering na ontslag via PF UWV.
  -UWV effectueert een spontane nabetaling over een periode van ruim 15 jaar aan voormalig personeelslid: toezegging van UWV aan in oktober/november.
  -Voormalig personeelslid UWV meldt dit keurig netjes direct in oktober/november aan PF UWV.
  -UWV betaalt eind november aan het PF UWV.
  -PF UWV betaalt aan voormalig UWV personeelslid in december.
  -UWV betaalt de wettelijke rente ongevraagd rechtstreeks aan voormalig UWV personeelslid.

  Netjes zou u denken maar na 4 maanden (=nieuw boekjaar) wordt voormalig UWV personeelslid gebeld door PF UWV: betaling is “foutje”.
  Het getouwtrek begint.
  Zelfs de niet door het PF UWV betaalde wettelijke rente wordt opgeëist bij voormalig UWV personeelslid.
  Voormalig UWV personeelslid gaat in bijzijn van eega en jurist van rechtsbijstandverzekering op gesprek: PF UWV komt niet verder dan “wij hebben nu alleen een foutje gemaakt” én ” de grootste fout heeft u gemaakt” resp. “u had dit moeten weten”.

  Dan duurt het tot december alvorens voormalig UWV personeelslid de vordering (netto+loonheffing) zwart-op-wit ontvangt: ruim € 100.000 én een verlaging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

  Uiteindelijk komt het tot een compromis vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst:
  de netto uitbetaalde nabetaling € 40.485,97 +teruggave belasting € 3.993 moet worden terugbetaald onder finale kwijting, welke na de laatste termijn door PF UWV spontaan aan voormalig UWV personeelslid schriftelijk moet worden bekrachtigd.
  Mede omdat voormalig UWV personeelslid op huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting is gehuwd én het UWV de wettelijke rente (rechtstreeks betaald aan voormalig UWV personeelslid) niet terugvorderd is PF UWV tot dit bedrag gekomen.

  Het voormalig UWV personeelslid betaalt dit hele bedrag tot op de laatste cent.

  Maar de toegezegde schriftelijke finale kwijting wordt niet spontaan verstrekt en voormalig UWV blijft hierom vragen: voormalig UWV personeelslid wordt als lastig, ouderwets, wantrouwig en dom bestempeld door PF UWV.
  Temeer omdat voormalig UWV personeelslid het PF UWV de afgelopen jaren keer op keer op grote en kleine fouten heeft gewezen uit angst voor nieuwe terugvordering.

  Voormalig UWV personeelslid heeft de initiële invordering bij MAX-ombudsman in 2018 gemeld, de verlaagde arbeidsongeschiktheidsuitkering geaccepteerd, de vordering volledig betaald en kampt nu met de gevolgen (mentaal en financieel) van dit alles.

  Dus ook nabetalingen aan voormalig UWV personeelsleden die hun arbeidsongeschiktheidsuitkering via het PF UWV ontvangen kunnen tot gigantische terugvirderingen leiden.

  N.b. in deze casus werden er geen toeslagen betaald via de Belastingdienst aan voormalig UWV personeelslid.

  Ze moeten het helemaal niet meer terug geven en het negeren! Omdat de ze niet meer bestaan en opgeheven zijn

  Niets terug betalen!De overheid maakt alweer een fout het blijft zo.Wat voor onbekwame mensen zitten daar?Slapen zij?Fout op fout op fout.En deze mensen zijn de dupe.Wordt er nu opeens iemand wakker?

  Wordt met terugwerkende kracht pensioen betaald. Had het pensioenfonds ook niet beter haar huiswerk kunnen doen. Iets van verrekenen …

  […] Meldpunt duikt in 2023 veelvuldig in problemen die ontstaan door nabetalingen van pensioenen door het ABP. Dit creëert vaak weer nieuw problemen: de Belastingdienst eist toeslagen terug en het UWV uitkeringen. […]

  […] 2023 stelt Meldpunt een gelijksoortig probleem aan de kaak, als het UWV tienduizenden euro’s aan toeslagen terugvordert van nietsvermoedende arbeidsongeschikten. Dan zijn nabetalingen van het ABP de aanleiding van de opschudding. Ditmaal gaat het om […]

  […] UWV vordert tienduizenden euro’s aan toeslagen terug van nietsvermoedende arbeidsongeschikten […]

  […] uitzendingen van Meldpunt het onderwerp behandeld, bijvoorbeeld bij terugvordering door het UWV van tienduizenden euro’s aan toeslagen van nietsvermoedende arbeidsongeschikten. Ook heeft het UWV uit eigen beweging onterecht opgelegde boetes […]