Registeren Inloggen

Wat kunt u doen als de politie uw aangifte weigert? Dit zijn uw mogelijkheden

Wie slachtoffer wordt van een misdrijf, gaat op zoek naar gerechtigheid. Dat begint met aangifte bij de politie en kan eindigen met een veroordeling van de dader door de rechtbank. Maar wat als de politie uw aangifte weigert? Dan ligt direct de hele ‘juridische keten’ stil. Wat zijn dan uw mogelijkheden?

Wanneer moet u aangifte doen?

Van ernstige misdrijven moet u aangifte doen bij de politie. Dan gaat het om moord, doodslag, verkrachting of ernstige bedreiging. In alle andere gevallen kunt u dat zelf beslissen. Maar er moet wel sprake zijn van een strafbaar feit, bijvoorbeeld oplichting of diefstal. Verder zijn er nog de zogenaamde klachtdelicten, zoals smaad, belediging, stalking, chantage of schending van beroepsgeheim. Daarbij is alleen na aangifte van het slachtoffer vervolging van een verdachte mogelijk. Daar krijgt u 3 maanden de tijd voor.

Hoe moet u aangifte doen bij de politie?

Aangifte doen bij de politie is tamelijk standaard:

  • U kunt bellen met 0900 – 8844
  • Het kan ook online (voor een klein aantal strafbare feiten)
  • Na een vooraf gemaakte afspraak op het politiebureau zelf

Voor wie dat wil, kan de aangifte ook anoniem plaatsvinden. Dat gebeurt soms bij angst voor de dader. Soms besluit een slachtoffer om geen aangifte te doen, maar om er slechts melding van te doen bij de politie. Dat kan overigens ook bij Meld Misdaad Anoniem.

Wat gebeurt er na aangifte bij de politie?

Een aangifte zet de hele juridische keten in gang. Als de politie namelijk doorgaat na de aangifte, dan komt de zaak in handen van het Openbaar Ministerie. Verantwoordelijk is de officier van justitie. Die beslist of er een vervolging komt bij de rechter. Tegenwoordig mag de officier in kleinere zaken ook zelf een straf of geldboete opleggen. Als de officier vindt dat er te weinig bewijs is of het vergrijp te gering, kan er sepot volgen. Dan stopt daarmee de zaak.

Maar in het gunstigste geval gaat de rechter zich over de zaak buigen. Daarna zijn er nog allerlei beroepsmogelijkheden, mocht u het als slachtoffer niet eens zijn met de uitspraak. Alle stappen zijn keurig op een rijtje gezet op de website van Slachtofferhulp Nederland.

De politie weigert uw aangifte, wat dan?

Net als bij bovengenoemde juridische keten waarbij een aangifte tot vervolging leidt, is er ook een bepaald traject om te volgen bij een eventuele weigering van uw aangifte. Omdat u een strafbaar feit moet aangeven, mag de politie de aangifte niet weigeren. Ga daarom eerst terug naar de politie en wijs ze op uw aangifteplicht en hun ‘weigeringsverbod’. In Meldpunt in 2020 luidt het heldere advies: ‘laat u niet afpoeieren.’ Als terug naar de politie tot niets leidt, kunt u vervolgstappen nemen.

Zo kunt u op de site van het Juridisch Loket een voorbeeldbrief ‘weigeren aangifte door politie’ downloaden. Die kunt u dan sturen naar de chef van het regionale hoofdbureau. Levert dat ook niets op? Dan kunt u uw brief doorsturen naar de regionale hoofdofficier van justitie. Als ook dat mislukt, is er altijd nog de Nationale Ombudsman. Bij een besluit van de officier van justitie om niets te doen met uw klacht kunt u een klacht – per (aangetekende) brief, niet per mail! – sturen naar het gerechtshof. Bij ernstige zaken kan er dan een slachtoffergesprek volgen met de officier, met daarin alle uitleg over de niet-vervolging. Uiteraard kan uw advocaat u bij al deze stappen helpen.

Klacht over de politie zelf

Bent u niet tevreden met het gedrag van een individuele agent tijdens de afhandeling van een klacht? Daar kunt u zich over beklagen bij de politie zelf. Een klachtenbehandelaar neemt dan contact met u op. Mogelijk komt het tot een gezamenlijk gesprek met de betrokken agent. En ook dat kan weer tot ontevredenheid leiden bij het slachtoffer, met uiteindelijk wederom de gang naar de Nationale Ombudsman.

Niet gehoord door de politie of justitie?

Wie geen aangifte voor elkaar krijgt bij de politie voor een bepaald misdrijf waar consumenten onder lijden, kan ook altijd een melding doen bij Meldpunt. Dan maken wij er een punt van.

(Bron: Juridisch Loket, Politie, Rechtspraak, Slachtofferhulp, archief. Foto: ANP)

Opgelicht en politie doet niks, wat kan ik doen?

 

Geef een reactie