Registeren Inloggen

Wegomleiding langs uw deur? Dit kunt u doen

Het gebeurt regelmatig dat door werkzaamheden aan de weg een wegomleiding door een woonwijk gaat, of door een winkelstraat. Voor de gederfde inkomsten van winkeliers en andere ondernemers bestaat er een heel klachtenapparaat. Maar hoe zit het als u een omlegging simpelweg lastig of gevaarlijk vindt voor de bewoners en aanpassing verlangt?

Overlast voor burgers bij gewone bouwwerkzaamheden

Laten we voordat we wegomleidingen gaan bekijken, hier eerst eens kijken naar de diverse vormen van overlast, die burgers in het algemeen kunnen ondervinden bij gewone alledaagse sloop- en bouwwerkzaamheden in hun woonomgeving. Veelal gaat het om hinder door geluid en bouwafval. Met hun klachten kunnen ze terecht bij hun gemeente. Zo mag geluidsoverlast vanwege bouwen maximaal 80 decibel zijn tussen 7 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds. Daar zijn duidelijke regelingen voor, met inzage in bestemmingsplannen en bezwaarprocedures tegen bouwvergunningen. Over het algemeen weet de burger de weg wel te vinden.

Overlast door wegwerkzaamheden

Maar hoe zit het bij dit soort overlast door wegwerkzaamheden? Ook daar kunnen klachten van komen, vaak ingegeven door gezondheidsproblemen zoals slapeloosheid, stress, hoge bloeddruk of een bepaalde ziekte. Gemeentes hebben allemaal hun eigen regels hieromtrent. Ook bestaan er allerlei klachtenregelingen. Meld dus ook dit soort overlast bij uw gemeente.

Centraal meldpunt

U kunt als burger of ondernemer uw klacht(en) ook melden bij Centraal Meldpunt Nederland via Meld.nl. Vaak richten de klachten zich weer op het niet houden aan de tijden of geluidsvoorschriften door het wegenbouwbedrijf. Dan wordt er eerst gekeken of er een ontheffing is afgegeven op deze punten. Zij helpen u graag verder door oplossingen aan te dragen voor de hinder die u heeft. Het kan zijn dat een gemeente een vergunning of ontheffing niet had moeten verlenen. Zij checken ook het bestemmingsplan. Dan maken zij er een bestuursrechtelijke procedure van of ze stappen direct naar de burgerrechter.

Wegomleidingen door uw buurt

Tot zover de gebruikelijke overlast door herrie en rotzooi bij wegwerkzaamheden. Soms kunt u ook last hebben van wegomleidingen, die dwars door uw buurt lopen. Er komt een hoop kijken bij zo’n tijdelijke verkeersmaatregel en er wordt met van alles rekening gehouden. De gemeente moet u wel vooraf daarover informeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om een omleiding vanwege rioleringswerkzaamheden, maar dat mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van woningen.

Een enkele keer is zo’n wegomleiding niet zo heel handig uitgedacht. Specialisten doen overigens hun uiterste best de overlast tot een minimum te beperken en de werkzaamheden in te plannen in minder drukke periodes van het jaar. Maar zelfs dan kan het voorkomen dat omleidingen dwars door een kinderrijke woonwijk gaan, over smalle straatjes. Of u kunt uw eigen huis zelfs niet meer bereiken. De klachtenroute om te bewandelen is in feite vergelijkbaar met die zoals hierboven beschreven. Maar vaak kan een belletje of een afspraak met de (hoofd)uitvoerder van de werkzaamheden al oplossing bieden. Als er begrip voor uw standpunt is, kan deze verantwoordelijke de wegomleiding binnen een paar dagen aanpassen via een andere, betere en veiligere route.

Ondernemers weten de weg na omleiding

Voor ondernemers die zich benadeeld voelen door een wegomleiding, waardoor bijvoorbeeld hun bedrijf onbereikbaar wordt, is er de nadeelcompensatie voor een opengebroken straat. Vaak spreken ze de gemeente rechtstreeks aan. Voor hulp hierbij kunnen ze ook terecht bij de MKB servicedesk.

Automobilisten

Tot slot: wat anders is het dat u als automobilist last kunt hebben van wegomleidingen. Bij de Rijksoverheid is de focus op snelwegen. Soms ontstaat zo de noodzaak het verkeer door een stad of dorp te laten gaan. Daar kunt u als automobilist op voorbereid zijn. Op de website vanAnaarBeter vindt u informatie over wegwerkzaamheden aan rijkswegen, verkeershinder en reisalternatieven plus de precieze data waarop het project plaatsvindt.

Maar zelf onderweg goed blijven opletten is natuurlijk van levensbelang. Voorkom dat u te druk bezig bent met uw navigatie, waardoor u nauwelijks meer aandacht heeft voor verkeersmededelingen langs de weg. Anders laat u zich hier compleet door verrassen. En dan komt u in een verkeersopstopping terecht in een dorp dat u gemakkelijk had kunnen vermijden.

(Bron: Diverse gemeentes, Centraal Meldpunt Nederland, Rijksoverheid, Moby People, Omgevingsweb, vanAnaarBeter. Foto: ANP)

Bouwplannen in mijn buurt, hoe weet ik het op tijd?

Geef een reactie