Registeren Inloggen

Bouwplannen in mijn buurt, hoe weet ik het op tijd?

De buren bouwen een dakkapel en u bent uw uitzicht kwijt. Ze hebben een vergunning, maar u weet er niet op tijd van en kunt geen bezwaar maken. Hoe blijft u op de hoogte van de bouwplannen in uw buurt? Meldpunt geeft tips.

Op tijd op de hoogte zijn van bouwplannen

Opeens staat in uw buurt, of misschien wel pal naast uw woning, een bouwsel waar u niet blij mee bent. Een garage, zendmast, windmolen, uitbouw, dakkapel of parkeergarage. Misschien zelfs een heel nieuw pand. Of er wordt juist iets neergehaald, zoals een fraaie rits bomen. Wat kunt u doen om op tijd op de hoogte te zijn van bouwplannen, voordat de gemeente de vergunningen al heeft gegeven en u geen bezwaar meer kunt maken?

Bouwplannen bekend maken moet

Gemeenten moeten aanvragen voor vergunningen bekend maken aan de eigen burgers en andere belanghebbenden. Volgens de Nationale Ombudsman moet dit op tijd, zodat mensen de kans hebben om informatie in te winnen en bezwaar in te dienen. Toch blijkt uit een eerdere uitzending van Meldpunt dat dit nog weleens mis gaat. Gemeentes doen dit bovendien niet altijd via een persoonlijke brief in de post. Let daarom ook op de volgende kanalen.

Huis-aan-huisblad

In de meeste gemeenten is het gebruikelijk om aanvragen en besluiten over vergunningen te publiceren in het plaatselijke huis-aan-huis-blad. Die staan dan te boek als ‘bekendmakingen’ of kennisgevingen. Vaak heeft de gemeente hiervoor een eigen, vaste pagina. Let op: door een nieuwe wet mogen gemeenten ook alleen digitaal burgers informeren over vergunningen. Aankondigingen in huis-aan-huisbladen zijn dan een extra, niet-verplichte, service.

Bouwplannen online te vinden

Op de gemeentelijke website staan doorgaans ook de bekendmakingen over vergunningen. Ze zijn in veel gevallen ook te vinden op de website overheid.nl. Hier vindt u de officiële publicaties van overheidsbladen zoals het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen en Waterschapsbladen.

Apps

Diverse apps informeren over vergunningsaanvragen of -besluiten. Door in te stellen welke aanvragen en besluiten binnen uw omgeving de app u moet tonen, wordt u op tijd op de hoogte gebracht. Sommige apps kunt u zo instellen dat u een melding krijgt als er op het gebied van vergunningen iets interessants in uw omgeving gebeurt. Een voorbeeld van zo’n app is bijvoorbeeld de OmgevingsAlert App.

Vraag naar de bouwplannen op het gemeentehuis

De precieze plannen waar vergunningsaanvragen en -besluiten over gaan zijn vaak erg uitgebreid. Deze plannen staan niet tot in detail vermeld in krantjes, op websites en apps. In dat geval is het wijs om naar het gemeentehuis te gaan om persoonlijk de documenten in te zien. Daar kunt u ook bouwtekeningen en relevante omgevingsinformatie opvragen.

Op vakantie

Verwacht u werkzaamheden of bouwwerkzaamheden in uw buurt maar bent u op vakantie, of om andere redenen niet goed in staat om berichten hierover te volgen? Vraag dan bijvoorbeeld een buurman of hij voor u het huis-aan-huis-blad in de gaten kan houden.

Geef betere informatie over bouwvergunningen

(Foto: Shutterstock)

Geef een reactie