RegisterenInloggen

Ik word ouder en heb hulp nodig, waar vind ik dat?

Ouderdom komt met gebreken. Met het klimmen van de leeftijd is een beroep doen op hulp dus normaal. In Nederland heeft u in de verschillende fasen van uw leven recht op verschillende soorten hulp. Meldpunt zet op een rij welke hulp er beschikbaar is, en waar u kunt aankloppen om deze hulp ook te krijgen. 

Overheid helpt

Misschien wilt u hulp in het huishouden, of hebt u continue verpleeghulp nodig. Vrijwillige hulp van familie of kennissen ligt voor de hand. En als u zich dat financieel kunt veroorloven kunt u mensen inhuren. Maar in de Nederlandse verzorgingsstaat kunt u altijd een beroep doen op de overheid. Waar kunt u terecht voor welke hulp?

Hulp bij het huishouden

Bij uw gemeente kunt u aankloppen voor wat ze noemen algemene voorzieningen. Dat is bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een aanvraag voor rollator of woningaanpassing. Daar heeft u recht op via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Om dit te krijgen, meldt u zich bij een WMO-loket of bij een wijkteam. In een keukentafelgesprek wordt besproken welke hulp u nodig heeft. U betaalt wel een eigen bijdrage. In een artikel op de website van Zorg Verandert kunt u lezen hoe u zich kunt voorbereiden op het keukentafelgesprek, bijvoorbeeld met hulp van een cliëntondersteuner. Zo weet u zeker dat u hulp krijgt die bij u past.

Hulp bij persoonlijke verzorging

Bij dezelfde gemeente kunt u ook hulp bij uw persoonlijke verzorging aanvragen. Bijvoorbeeld een maaltijdenservice, hulp bij uzelf wassen en verzorgen of bij het regelen van vervoer naar een zorginstelling. Deze voorzieningen vallen ook onder de WMO. Het aanvragen ervan doet u bij het WMO-loket of bij het wijkteam. Vaak krijgt u dan een gesprek met een cliëntondersteuner. De gemeente besluit binnen 6 weken of u de hulp krijgt waar u om vraagt. Uw zorgverzekeraar vergoedt veel van deze zorg, soms alles maar in andere gevallen gedeeltelijk.

Verpleegkundige hulp bij medische problemen

De huisarts is de eerste persoon die u helpt bij medische problemen. De huisarts kan u ook doorverwijzen naar een organisatie die thuiszorg aanbiedt. Dit doet de arts bijvoorbeeld als er bloed bij u moet worden geprikt. De thuiszorginstelling bepaalt of u recht hebt op deze hulp aan huis. Voor lichte medische hulp kunt u een beroep doen op de WMO. Ook kan de hulp worden betaald op basis van de Zorgverzekeringswet (de ZVW). U betaalt de hulp dan via uw eigen zorgverzekering.

Zware, dagelijkse verpleegkundige hulp

Op een bepaald moment is de hulp die de ‘gewone’ thuiszorg biedt niet meer voldoende. U heeft bijvoorbeeld elke dag verpleegkundige hulp nodig. Voor deze specialistische wijkverpleegkundige hulp neemt u contact op met een thuiszorginstelling in uw regio.

Zo werkt het
De thuiszorginstelling helpt u met uw zorgvraag. De instelling bekijkt welke hulp voor uw specifieke situatie het beste is en van wie u die hulp kunt krijgen. Bijvoorbeeld extra hulp bij dementie of een wekelijks uitje naar een dagbesteding. Soms krijgt u gratis hulp, of wordt die betaald uit uw Persoons Gebonden Budget. Ook kan de thuiszorginstelling hulp regelen via de Wet Langdurige Zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CLZ) bepaalt dan op welke hulp u recht heeft.

Wonen in een verpleeghuis

De thuiszorginstelling zal in de praktijk vaak als eerste met u praten over een verhuizing naar een verpleeghuis. Dat gebeurt als de thuissituatie voor u niet meer houdbaar is, omdat u bijvoorbeeld veel en aanhoudende zorg nodig heeft. Om in een verpleeghuis te worden opgenomen, heeft u een indicatie nodig. Het CIZ moet daar goedkeuring voor geven.

Wachten
Als die beslissing is genomen, dan moet u binnen zes weken in een verpleeghuis worden geplaatst. Maar door het tekort aan verpleegbedden werken veel verpleeginstellingen met lange wachtlijsten en wachttijden. Zeker wanneer u voorkeur hebt voor een bepaalde instelling. Is uw situatie onhoudbaar en is direct opname gewenst, dan kunt u in een crisisbed worden geplaatst, mogelijk zelfs ver buiten uw eigen regio.

Geef een reactie

Reacties (2)

  1. Ik kan mij niet voorstellen dat men niet weet dat men bij de gemeente terecht kan om hulp te regelen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ieder huishouden ontvangt een gemeentegids waar dit allemaal in vermeld staat of men kan te raden gaan bij de huisarts of assistente. Zij verwijzen de hulpvrager/ster naar de juiste personen. Ja, het duurt een week of 6, daar moet wel rekening mee gehouden worden. Ook in de eigen omgeving zijn er vast wel mensen behulpzaam bij dit onderwerp. Nu weet ik ook wel dat niet iedereen even goed kan lezen of terughoudend is in het vragen van hulp hierbij. Maar dat is toch wel het begin op de goede weg.

  2. Goede dag, ik ben Sandra lopez bij naam en ik woon in Verenigd Koninkrijk. Ik wil graag praten over de goedheid van God in mijn leven na zoveel maanden proberen een lening op internet te krijgen en werd opgelicht, dus ik werd wanhopig in het krijgen van een lening van een legitieme geldschieter online, toen zag ik een opmerking van een vriend genaamd Walter Chad en hij sprak over deze legale leningmaatschappij waar hij zijn lening snel en gemakkelijk kreeg zonder enige stress, dus stelde hij me voor aan een heer Joshua Benjamin die een bedrijf genaamd Joshua Ben leenbedrijf Dus ik heb een lening aangevraagd van ($ 300.000,00 USD) met een lage rentevoet van 2%, dus de lening werd goedgekeurd en op mijn bankrekening gestort. Zo kon ik mijn lening krijgen om mijn gebroken te houden zaken doen en ook om mijn rekeningen te betalen, dus ik adviseer iedereen die geïnteresseerd is om snel en gemakkelijk een lening te krijgen contact op te nemen met de leningmaatschappij via e-mail: (joshuabenloancompany@gmail.com) om elke vorm van lening te krijgen die u nodig hebt vandaag, bedankt als je de grootste getuigenis leest van mijn leven.