Registeren Inloggen

Ik word ouder en heb hulp nodig, waar vind ik dat?

Ouderdom komt met gebreken. Met het klimmen van de leeftijd is een beroep doen op hulp dus normaal. In Nederland heeft u in de verschillende fasen van uw leven recht op verschillende soorten hulp. Meldpunt zet op een rij welke hulp er beschikbaar is, en waar u kunt aankloppen om deze hulp te krijgen. 

Overheid helpt

Misschien wilt u hulp in het huishouden, of hebt u continue verpleeghulp nodig. Vrijwillige hulp van familie of kennissen ligt voor de hand. En als u zich dat financieel kunt veroorloven kunt u mensen inhuren. Maar in de Nederlandse verzorgingsstaat kunt u altijd een beroep doen op de overheid als u dit geld of het netwerk niet heeft. Waar kunt u terecht voor welke hulp?

Hulp bij het huishouden

Bij uw gemeente kunt u aankloppen voor wat ze noemen algemene voorzieningen. Dat is bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een aanvraag voor rollator of woningaanpassing. Daar heeft u recht op via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO 2015. Om dit te krijgen, meldt u zich bij een WMO-loket of bij een wijkteam. In een keukentafelgesprek wordt besproken wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Persoonlijke verzorging

Bij dezelfde gemeente kunt u ook hulp bij uw persoonlijke verzorging aanvragen. Bijvoorbeeld een maaltijdenservice, ondersteuning bij uzelf wassen of bij het regelen van vervoer naar een zorginstelling. Deze voorzieningen vallen ook onder de WMO. Het aanvragen ervan doet u ook bij het WMO-loket of bij het wijkteam. Vaak krijgt u dan een gesprek met een cliëntondersteuner. De gemeente besluit binnen 6 weken of u de hulp krijgt waar u om vraagt en of er eventueel sprake is van een eigen bijdrage.

Verpleegkundige hulp bij medische problemen

De huisarts is de eerste persoon die u helpt bij medische problemen. De huisarts kan u ook doorverwijzen naar een organisatie die thuiszorg aanbiedt. De thuiszorginstelling bepaalt of u recht hebt op deze ondersteuning aan huis. Voor lichte medische hulp kunt u een beroep doen op de WMO. Ook kan dit worden betaald op basis van de Zorgverzekeringswet (de ZVW). U betaalt de hulp dan via uw eigen zorgverzekering.

Dagelijkse verpleging

Op een bepaald moment heeft u wellicht elke dag verpleegkundige hulp nodig. Voor deze specialistische wijkverpleegkundige hulp neemt u contact op met uw huisarts of met de thuiszorginstelling in uw regio.

Zo werkt het
De thuiszorginstelling helpt u met uw zorgvraag. De instelling bekijkt welke hulp voor uw specifieke situatie het beste is en van wie u die hulp kunt krijgen. Bijvoorbeeld extra hulp bij dementie of een regelmatig uitje naar een dagbesteding. Soms krijgt u gratis hulp, of wordt die betaald uit uw Persoons Gebonden Budget. Ook kan de thuiszorginstelling hulp regelen via de Wet Langdurige Zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt dan op welke hulp u recht heeft.

Wonen in een verpleeghuis

De thuiszorginstelling zal in de praktijk vaak als eerste met u praten over een verhuizing naar een verpleeghuis. Dat gebeurt als de thuissituatie voor u niet meer houdbaar is, omdat u bijvoorbeeld veel en aanhoudende zorg nodig heeft. Om in een verpleeghuis te worden opgenomen, heeft u een indicatie nodig. Het CIZ moet daar goedkeuring voor geven.

Wachten
Als die beslissing, binnen 6 weken, is genomen, dan wordt u in een verpleeghuis geplaatst. Maar door het tekort aan verpleegbedden werken veel verpleeginstellingen met lange wachtlijsten en wachttijden. Zeker wanneer u voorkeur hebt voor een bepaalde instelling. Is uw situatie onhoudbaar en is direct opname gewenst, dan kunt u in een crisisbed worden geplaatst. Wel kan dit mogelijk ver buiten uw eigen regio zijn.

Vergoedingen bij medicatie, supplementen en hulpmiddelen: hoe zit het?

(Bron: Rijksoverheid, CIZ, Archief. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie