Registeren Inloggen

Zorgpremies stijgen in 2024, maar minder hard dan verwacht: gemiddeld met 9 euro per maand

Net als vorig jaar stijgen de zorgpremies weer verder. Voor 2023 was het gemiddeld 10 euro, voor 2024 is dat 9 euro. Dat is aanzienlijk lager dan verwacht op Prinsjesdag, toen er werd uitgegaan van een stijging van 12 euro.

Hoe hoog is de zorgpremie in 2024 gemiddeld?

De 4 grootste verzekeraars in Nederland, VGZ (4,1 miljoen verzekerden), Menzis (1,9 miljoen verzekerden, CZ (4,1 miljoen verzekerden), en Zilveren Kruis (4,9 miljoen verzekerden), hebben hun premies bekendgemaakt voor 2024. De sluitingsdatum voor bekendmaking van de zorgpremies (12 november 2023) is geweest. Dat levert tamelijk eensgezinde zorgverzekeraars op die elkaar in premies nauwelijks ontlopen. Gemiddeld gaat de premie voor het basispakket zo’n 147 euro kosten.

Overzicht van de zorgpremies

Hier is een overzicht van de premies per verzekeraar, oplopend van laag naar hoog, uitgaande van de meest gekozen polissen (er kunnen per verzekeraar ook goedkopere en duurdere zijn):

Verzekeraar Premie in euro’s
FBTO 131,95
Ohra 145,60
CZ 145,85
Menzis 146,75
VGZ 146,95
Zilveren Kruis 147,45
DSW 149,00
a.s.r. 170,95

Zorgverzekeraar a.s.r. heeft de duurste basisverzekering en komt voor komend jaar uit op 170,95 euro per maand, bij een eigen risico van 385 euro. De goedkoopste basispolis komt op naam van FBTO, die in 2024 131,95 euro per maand kost. Per maand is dat een prijsverschil van 39 euro, hetgeen neerkomt op 468 euro op jaarbasis. Voor die prijs is er natuurlijk wel meer mogelijk.

Waarom valt de stijging van zorgpremies lager uit?

De verzekeraars schrijven de beperkte premiestijging van 9 euro toe aan verschillende factoren. VGZ benadrukt de aandacht voor zorginkoop en innovaties, terwijl Menzis wijst op een betere ‘risicoverevening’. Daarbij gaat het om een eerlijker verdeling van zorggeld over verschillende verzekeraars. CZ is optimistisch over een minder harde stijging van zorgkosten dan door de overheid voorspeld. En daarom zegt het ook deze prijzen voor zorgpremies te kunnen gaan hanteren.

Niet alle contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn rond

Er zit wel nog een addertje onder het gras: niet alle contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn al rond. De Consumentenbond verwijt de zorgverzekeraars dat ze hierin hun verantwoordelijkheid niet pakken. Maar Zorgverzekeraars Nederland wijst op een gedeelde verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Onderhandelingen met ziekenhuizen lopen nog. Verzekeraars noemen de inkoop voor 2024 ‘uitdagend’  door onzekerheden zoals hoge energiekosten, vergrijzing, en stijgende zorgkosten. Verzekerden hebben tot eind december om hun zorgverzekering op te zeggen en tot 31 januari om een nieuwe te kiezen. In de regel gebeurt dat ook veel. Voor 2023 was er zelfs sprake van een recordaantal overstappers.

Vrijwillig eigen risico op de wip

Een opvallende nieuwe ontwikkeling is de weerstand tegen het vrijwillig eigen risico door verzekeraars. Dit is het eigen risico, dat bovenop het wettelijk eigen risico van 385 euro komt. Soms bedraagt die wel 885 euro. Deze vorm wijzen steeds meer verzekeraars af. CZ en Menzis sluiten zich aan bij DSW, dat een oproep heeft gedaan voor afschaffing. Dit komt omdat de korting op de premie bij een vrijwillig eigen risico vooral ten goede komt aan gezonde verzekerden. En dat gaat dan weer ten koste van degenen die juist wél hoge zorgkosten verwachten. Dit ‘calculerend’ verzekeren druist in tegen de solidariteitsgedachte waarop de zorgverzekeringen zijn gebaseerd. “We doen het met elkaar, niet voor onszelf.”

Invloed van het Integraal Zorgakkoord (IZA) op de zorgpremies

Het met zoveel moeite gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA) begint zijn vruchten af te werpen. Het draagt bij aan de lagere stijging van de zorgpremies dan verwacht. Dit akkoord, tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en partijen uit de zorgsector focust op digitalisering en ‘passende zorg’: zorg op afstand, via een videoconsult van de huisarts bijvoorbeeld, en strenger kijken naar wie welke behandeling nodig heeft.

Samenwerking met externe organisaties drukt de zorgpremies ook

In het streven naar betaalbare zorg benadrukken de verzekeraars de noodzaak van samenwerking met organisaties buiten de zorg zelf. Zo kunnen gemeenten een rol spelen bij het oplossen van gezondheidsgerelateerde problemen buiten de traditionele zorg. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld slapeloze nachten door schulden. Daar is de schuldhulpverlening voor nodig, niet de dokter. Dat drukt de prijs van de zorgpremies ook.

(Bron: Zorgverzekeraars Nederland, ANP, NRC, De Volkskrant. Foto: ANP)

Recordaantal mensen wisselt van zorgverzekering

 

Geef een reactie

Reacties (4)

    In 2023 heb ik een restitutiepolis bij CZ. Die polisvorm wordt door CZ verplicht omgezet in een zgn combinatie polis dus verslechtering van voorwaarden. Daarnaast ook nog een premieverhoging van 7%. Komt nog bij de de ZVW premieverhoging door de overheid. Dus kom niet aan met ‘het valt mee’

    Jammer dat de korting op de jaarpremie niet netjes hoger wordt zoals met het rentevoordeel dat OHRA heeft op vooruitbetalen. Je zou verwachten dat het nu bv 3% zou kunnen zijn.

    Afschaffen het risico. Mensen die door vuurwerk gewond raken. Zelf opdraaien voor de behandelingskosten. Scheelt ook weer .

    […] De zorgpremies stijgen weer verder. Waar u in 2023 gemiddeld 10 euro meer betaalt dan voorgaande jaren, komt daar in 2024 weer 9 euro bovenop. Dit is aanzienlijk lager dan verwacht op Prinsjesdag, toen de verwachting op een stijging van maar liefst 12 euro lag. Toch kunnen al die stijgende kosten ervoor zorgen dat u een stuk minder geld overhoudt voor andere dingen. Of zelfs moeite heeft om rond te kunnen komen. Wat geld besparen op uw zorgverzekering kan daarom zeker geen kwaad. Maar hoe pakt u dat aan? […]