Registeren Inloggen

Padel: schadeclaim van tonnen wegens geluidsoverlast

Er zijn al 2.000 banen en er wordt een stevige groei van de sport voorzien in de komende jaren. De keerzijde van het spel is de geluidsoverlast: padel veroorzaakt regelmatig langlopende conflicten tussen omwonenden, gemeenten en tennisverenigingen.

Geluidsoverlast mogelijk een economisch delict

In Bleiswijk zijn gedupeerde bewoners het zo zat dat zij een schadeclaim van 7 ton hebben ingediend. Deskundigen noemen de financiële eis uniek en mogelijk interessant voor andere conflictsituaties over padel in Nederland. “Hiermee wordt geluidsoverlast mogelijk een economisch delict.”

Vuurwerkklappen

“Vuurwerkklappen,” zo noemt Liesbeth Hofstede uit Bleiswijk het geluid van padel. “De vogels vliegen bij ons tegen het raam aan van schrik, door die klappen.” Hofstede is één van de tientallen bewoners  die sinds januari 2023 ernstige overlast  ervaren door nieuw aangelegde padelbanen. Honderden leden van LTV Bleiswijk maken gebruik van de nieuwe faciliteit, en dat is voor de omwonenden die op slechts enkele tientallen meters van de banen wonen een dagelijkse bron van ergernis.

Wat is padel eigenlijk?

Padel is een mix van squash en tennis en wordt gespeeld op een terrein omgeven door een glazen wand. Meestal staan 2 koppels van 2 personen op de baan. Deelnemers gebruiken geen racket met snaren, zoals bij tennis, maar een klein soort palet, gevuld met schuim of rubber. De bal kaatst iets trager dan bij tennis. Een padelslag maakt een hol, galmend geluid. Er zijn meer slagen per minuut dan bij tennis.

De korte geschiedenis en snelle groei van padel

Meldpunt maakt in 2021 al een reportage over de sport, die de afgelopen jaren een opmerkelijk sterke groei doormaakt. Tenniscoach Bert-Jan Hendriksen verklaart de aantrekkingskracht: “Padel is laagdrempelig. Zonder veel techniek kan je gaan spelen. En het geeft een intense spelbeleving.  Sommige spelers staan op de baan te kirren van plezier.” Tijdens de coronacrisis wordt het spel nog populairder en overal in het land verschijnen nieuwe complexen.

Tientallen meldingen over geluidsoverlast door padel

Meld Overlast Padelbanen krijgt in 2021 al tientallen meldingen over geluidsoverlast binnen. Soms ontstaan langdurige conflicten tussen omwonenden en tennisverenigingen die nieuwe banen aanleggen. Zoals in Wassenaar, waar bewoners naar de rechter gaan om de gemeente te dwingen meer maatregelen tegen de geluidsoverlast te nemen. De procedure duurt jaren en gaat door tot aan de Raad van State.

Akoestisch deskundige Erik Roelofsen van de Stichting Geluidshinder (NSG) ziet in verschillende rechtszaken dat padel juridisch lange tijd wordt beschouwd als een sport zoals tennis. Er is geen speciale wetgeving voor het spel. Ook ziet hij in de vergunningverlening  voor bouw van de padelbanen dat gemeenten geen rekening hoeven te houden met geluid. “Bij het verlenen van een bouwvergunning wordt geluid niet meegenomen. Dan gaat het dus mis,” aldus Roelofsen in Meldpunt.

Nieuwe richtlijn Padel en Geluid

Sinds januari 2023 is er de nieuwe richtlijn Padel en Geluid. De maatregel is opgesteld door een initiatief van de landelijke padelbond, de KNLTB in samenspraak met onder meer de NSG. (NB: Alle padelactiviteiten worden vanaf 1 juli 2020 uitgevoerd onder de vlag van de Nederlandse tennisbond KNLTB.)

De KNLTB laat Meldpunt weten: “De handreiking geeft alle betrokken partijen duidelijkheid over wettelijke kaders, normen en richtlijnen voor padel en geluid. Het is een praktisch handvat dat kan helpen bij een juiste afweging en inpasbaarheid van padelbanen. En we zien ook daadwerkelijk sinds de handreiking een daling van het aantal geschillen.” Ook Eric Roelofsen van de NSG is positief over de nieuwe richtlijn en noemt de Handreiking een stap in de goede richting.

150 locaties met geluidsproblemen

Maar volgens Meld Overlast Padelbanen zijn er in ons land momenteel 150 locaties waar geluidsproblemen bestaan. De Handreiking Padel en Geluid is niet genoeg om de overlast voldoende aan te pakken, volgens Rob Verhaegen. “Wij hebben vooral zorgen over bestaande locaties, daar geldt de richtlijn niet voor.”

Geluidsonderzoek in Bleiswijk

Ook de padelbanen in Bleiswijk vallen niet onder de Handreiking Padel en Geluid. De banen gaan begin 2023 open, net voor de richtlijn van kracht wordt. De bewoners gaan maanden daarvoor in bezwaar tegen het plan om padelbanen aan te leggen, maar dat mag niet baten: De vergunning wordt toch verleend door de gemeente.

LTV Bleiswijk laat een geluidsonderzoek uitvoeren. De voorzitter laat ons weten: “Uit dat onderzoek is gebleken dat wij overdag – tot 7 uur in de avond – voldoen aan de geluidsnormen. Vanaf 7 uur in de avond gelden strengere geluidsnormen. Voor de vereniging bestaat nu de uitdaging om te onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om ook in de avond volledig gebruik te kunnen maken van de padelbanen, binnen de geldende wet- en regelgeving.”

Waardevermindering van huizen door geluidsoverlast

Maar de bewoners aan de Kastanjelaan, Beukenlaan en Peppeldreef bestrijden dat en vinden dat hun woongenot ernstig wordt aangetast. “Het is een bron van ergernis geworden en van ongezonde stress,” aldus buurtbewoner Joop Olieman. Zij eisen daarom dat de padelbanen overdekt gaan worden. Als dat niet gebeurt, willen de bewoners een financiële compensatie. Ze hebben een gespecialiseerd bureau laten berekenen wat de waardevermindering van hun huizen is door de padelbanen. Deze claim komt uit op 701.750 euro in totaal.

Schadeclaim een nieuwe en unieke stap

Rob Verhaegen van Meld Overlast Padelbanen reageert in Meldpunt geïnteresseerd op deze financiële ontwikkeling: “Ik vind het een goed initiatief, een sterk verhaal, ik verwacht dat meer mensen dit voorbeeld gaan volgen. Ik vind overigens dat ze dit niet alleen bij de ondernemer moeten neerleggen maar ook bij de gemeente, omdat die de zaak in het begin helemaal verkeerd heeft aangepakt.” Erik Roelofsen van NSG noemt de schadeclaim een nieuwe en unieke stap op het gebied van geluidsoverlast door padel. “Hiermee wordt geluidsoverlast mogelijk een economisch delict.”

Reacties op het rapport

LTV Bleiswijk heeft afgelopen week het rapport van de bewoners over de zogenoemde nadeelcompensatie ontvangen. De voorzitter laat ons weten die nog niet te hebben bestudeerd. LTV Bleiswijk overlegt momenteel nog over de geluidsoverlast. “Met dit overleg proberen wij met DCMR (Milieudienst Rijnmond), bevoegd gezag en de bewoners voor alle partijen een goede oplossing te vinden,” aldus de voorzitter.

Lees hier de schriftelijke reacties van achtereenvolgens de lokale sportvereniging en de nationale bond: Reactie LTV Bleiswijk en de Reactie KNLTB aan Meldpunt.

(Foto: MAX)

Steeds meer padelbanen maar het geluid maakt mensen gek

Geef een reactie

Reactie