Registeren Inloggen

Uw trap door traplift onveilig? Dit moet u doen

Wie een traplift via de gemeente heeft gekregen, loopt het risico dat de trap niet meer aan de wettelijke eisen voldoet. Zo wordt bij plaatsing van een traplift vaak de trapleuning verwijderd. In sommige gevallen blijft er ook te weinig ruimte over om veilig te lopen. Meldpunt hoort van kijkers die over hun onveilige trap bij de gemeente klagen, dat zij nul op het rekest krijgen. In dit artikel leest wat u kunt doen om uw recht te halen.

Wettelijke eisen

Er zijn wettelijke regels waar een veilige trap in een woonhuis minimaal aan moet voldoen. Dit staat in het Bouwbesluit 2012 beschreven. Zo moet bij de trap altijd een leuning aanwezig zijn die loopt van boven naar beneden. Daarnaast moet overal de vluchtroute bij alle standen van de trapstoel minimaal 50 cm breed zijn. En ook de aantreden van de traptreden moeten op de looplijn een bepaald aantal centimeters diep zijn, namelijk 13 cm. De gemeente is verplicht om hier toezicht op te houden en te handhaven als de trap niet meer aan de regels voldoet. Dit is zo beschreven in de wet.

Geen handhaver op bezoek

Bij Meldpunt komen diverse meldingen binnen van kijkers die na hun melding een ambtenaar van de afdeling Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) op bezoek krijgen. Maar volgens Nico Scholten, erkend expert en co-auteur van het Bouwbesluit is dit niet de juiste persoon. “Deze ambtenaar kijkt of u recht heeft op een traplift, maar kijkt niet of uw trap ook aan de wettelijke eisen voldoet. Ik zie heel vaak dat gemeentes niet op de hoogte zijn van hun verplichtingen en dat de afdeling Wmo de kennis ook niet heeft.” Ook wordt vaak de trapliftleverancier gestuurd. “Dat is een slager zijn eigen vlees laten keuren. En dat klopt ook niet. Wie er wel zou moeten komen kijken, is een ambtenaar van de afdeling VTH. Dat is de afdeling Vergunning, Handhaving en Toezicht. Die zou de trap op moeten meten.” Maar wat doet u als de gemeente juist die persoon niet wil sturen?

Meld het bij de burgermeester

Denkt u een onveilige trap te hebben, dan kunt dan kunt u de gemeente om handhaving verzoeken. Dit kunt u doen door een brief naar de desbetreffende afdeling te sturen. Het lastige van deze brief is dat u als eigenaar van de woning verantwoordelijk kunt worden gehouden voor de onveilige trap, ondanks dat u niet degene bent die de lift heeft geplaatst. Dit heeft te maken met de ingewikkelde wetgeving op dit gebied. U doet er verstandiger aan om eerst een brief te sturen naar de burgemeester met een afschrift aan de gemeenteraad, waarin u verzoekt om een juiste afhandeling van uw klacht. Een voorbeeldbrief vindt u hier. Zorg dat u bij een brief aan de gemeente die aangetekend verstuurt of dat u deze persoonlijk afgeeft. Vraag dan altijd om een ontvangstbevestiging.

Het dossier traplift

Meldpunt heeft meerdere malen aandacht besteedt aan de plaatsing van trapliften. In onze uitzending van april 2022 laten we zien aan welke regels trappen in woonhuizen moeten voldoen zodat ze veilig zijn. In de uitzending van oktober 2022 laten we zien dat gemeentelijk toezicht bij plaatsing van de trapliften faalt. Ligt u in de clinch met uw gemeente? Laat het de redactie weten via meldpunt@omroepmax.nl.

Gemeentelijk toezicht faalt bij plaatsing trapliften

 

Geef een reactie

Reacties (3)

    Wat een vervelende zeur. Ze kan toch ook gewoon de traplift gebruiken!!

    Tja, pablobalori, denk maar eventjes niet aan de thuiszorg, huishoudelijke hulp, en eventuele ambulance medewerkers die ook die trap niet veilig op en af kunnen! Een trap moet gewoon veilig zijn en een trap met een lift aan de verkeerde zij is dit gewoonweg niet.

    […] doen? Schrijf dan een brief naar het college van B&W met een afschrift naar de gemeenteraad. In dit artikel vindt u een […]